1997/98 – Charizard Mega Battle Regional Qualifiers

Kobe – Pallet Cup:

Senior League:

 1. Takata Yasuyuki
 2. Takehara Yusuke
 3. Tatsumi Toshihiro
 4. Maekawa Takashi

Junior League (Morning):

 1. Abe Sota
 2. Yamazoe Hiroaki
 3. Furuichi Shinichiro
 4. Imanishi Toru

Junior League (Afternoon):

 1. Nakata Yasutomo
 2. Hamaguchi Masashi
 3. Yamaguchi Tomonori
 4. Hasegawa Ayako

Fukuoka – Viridian Cup

Senior League:

 1. Matsumoto Keita
 2. Antoku Jin
 3. Abe Ko
 4. Oda Toshiya

Junior League:

 1. Ono Wataru
 2. Nonaka Ryo
 3. Nomasa Yusuke
 4. Mitsunobu Yukihiro

Tokyo – Pewter Cup:

Senior League:

 1. Ichikai Tatsuro
 2. Ichinose Masahiko
 3. Takatsuka Yusuke
 4. Miyadera Keisuke

Junior League (Jan 10):

 1. Masahiro Kandatsu
 2. Hirano Takuya
 3. Kase Masahito
 4. Mitsutoshi Komiya

Junior League (Jan 11 – Morning):

 1. Kubo Shintaro
 2. Asakura Chikai
 3. Yoshino Naoki
 4. Shotaro Matsuki

Junior League (Jan 11 – Afternoon):

 1. Machida Takashi
 2. Kasuya Hisashi
 3. Kanada Kazunori
 4. Kawashima Kozo

Osaka – Cerulean Cup:

Senior League:

 1. Norio Nakagawa
 2. Nishikawa Hitoshi
 3. Sakaguchi Atsushi
 4. Sugimoto Shinji

Junior League:

 1. Kokubu Sosuke
 2. Yamada Koki
 3. Hirata Takashi
 4. Kubota Goro

Sapporo – Lavender Cup:

Senior League:

 1. Kameyama Masashi
 2. Tanino Hiroaki
 3. Enomoto Shohei
 4. Fujimori Kengo

Junior League:

 1. Shimizu Masatoshi
 2. Takeda Satoshi
 3. Kato Kazuhito
 4. Iemura Takayuki

Nagoya – Vermilion Cup:

Senior League

 1. Ito Jota
 2. Oda Naoki
 3. Nonaka Satoshi
 4. Shimizu Mikiwo

Junior League:

 1. Ippei Taniguchi
 2. Yamamoto Takahiro
 3. Oguri Kazuki
 4. Sakai Yusuke

If you want to learn more about the event, I highly recommend checking out this article on Pokumon.com

←  1st Pokemon Tournament Charizard Mega Battle →
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close