1998 – Blastoise Mega Battle Regional Qualifiers

Kanto:

Senior League:

 1. Asakura Osamu
 2. Keisuke Miyadera
 3. Kenji Kajita
 4. Yuta Oishi

Junior League (July 19 – Morning):

 1. Satoshi Kato
 2. Hiroshi Ikeda
 3. Yasuhito Kajiwara
 4. Ryotaro Kimura

Junior League (July 19 – Afternoon):

 1. Hiroki Hayashi
 2. Toshiki Iwasa
 3. Shinsuke Hishikawa
 4. Takahiro Uno

Junior League (July 20):

 1. Megumi Sasanuma
 2. Yuichi Hasegawa
 3. Komuro Dai
 4. Kazuma Yasunoki

Chubu:

Senior League:

 1. Jota Ito
 2. Shogo Kato
 3. Hiroki Goto
 4. Takayuki Ishizaki

Junior League:

 1. Kiyo Terada
 2. Kosuke Sakakibara
 3. N/A
 4. Yuji Ohashi

Kyushu:

Senior League:

 1. Yusuke Shiraki
 2. Naruhito Antoku
 3. Hisanori Kaneshiro
 4. Takeshi Onishi

Junior League:

 1. Hiroki Hamada
 2. Yusuke Matsuhita
 3. Kazuki Kiyohara
 4. Kohei Sakata

Hokkaido:

Senior League:

 1. Naoto Okada
 2. Kenichi Fujisawa
 3. Taiji Kudo
 4. Norimasa Ando

Junior League:

 1. Kazuto Kato
 2. Kunihiro Nomura
 3. Ritoshi Shimizu
 4. Fumi Fukuoka

Kansai:

Senior League:

 1. Yuma Higashi
 2. Yutaka Morigaki
 3. Yoshio Kuriyama
 4. Yoshihide Tanabe

Junior League (Aug 22 – Morning):

 1. Toshiaki Kokubun
 2. Hiroyuki Uchida
 3. Yutaka Inoue
 4. Yosuke Kawashima

Junior League (Aug 22 – Afternoon):

 1. Akira Yoshida
 2. Shun Hirata
 3. Yuichi Miyai
 4. Takashi Yanase

Junior League (Aug 23)

 1. Takashi Noguchi
 2. Toru Imanishi
 3. Shinichiro Tanaka
 4. Yuya Matsumoto

If you want to learn more about the event, I highly recommend checking out this article on Pokumon.com

←  Charizard Mega Battle Blastoise Mega Battle →

 

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close